UP

ANBI

Sinds 1 januari 2013 staat Stichting Vrijwilligers Netwerk Veenendaal bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Om meer te lezen wat een ANBI inhoudt klik hier

Fiscale gegevens

Het RSIN/fiscaal nummer: 8113.88.347
Het BTW-nummer: 8113.88.347.B01

Contact

Voor de contactgegevens klikt u hier.

Bestuur

Het VNV heeft een onbezoldigd bestuur. Wie de bestuursleden zijn en welke functie/portefeuille zij uitvoeren, kunt u vinden onder de medewerkers van het VNV.

Doelstelling

De doelstelling van het VNV komt naar voren in de missie, visie en kernwaarden.

Publicaties

Onder download publicaties kunt u diverse plannen en verslagen terugvinden.
Verslagen van de uitgeoefende activiteiten in een kalenderjaar kunt u lezen in het jaarverslag. De financiële verantwoording is vastgelegd in onze jaarrekening.