UP

Nominaties vrijwilligersprijs De Lampion 2015

Een deskundige jury, benoemd door de Veens-centrale, zal uit de inzendingen drie projecten nomineren voor ‘De Lampion’, de vrijwilligersprijs die jaarlijks uitgereikt wordt aan een vrijwilligersorganisatie, -project of vrijwilliger. Thema in 2015 is: ‘innovatie’.

De drie genomineerden voor de vrijwilligersprijs 2015 zijn:

- Stichting Netwerk voor jou;

- Stichting BewegingsRecreatie (SBR) Veenendaal;

- Kees van Doorn

Uit deze drie genomineerden wordt een winnaar gekozen. Burgemeester Wouter Kolff zal deze bekendmaken op het mantelzorgers- en vrijwilligersfeest op maandagavond 9 november 2015 in De Basiliek. Bent u zelf ook mantelzorger of vrijwilliger, dan bent u van harte uitgenodigd om bij dit feest aanwezig te zijn.
Aanmelden is verplicht. 

 

 

Vrijwilligersprijs De Lampion

De Lampion is de prijs voor vrijwillige inzet in Veenendaal. Sinds 2009 wordt deze onderscheiding tijdens het jaarlijks vrijwilligersfeest uitgereikt. De prijs bestaat uit het kunstobject ‘De Lampion’ en een oorkonde. ‘De Lampion’ is er ook in de vorm van een wisselbeker die te zien is in het gemeentehuis van Veenendaal. Ieder jaar wordt de naam van de winnaar, als lichtend voorbeeld, op deze wisselbeker gegraveerd!

 

Jaarlijks thema

Ieder jaar is de vrijwilligersprijs gekoppeld aan een thema. Het thema van de vrijwilligersprijs 2015 luidt:

‘innovatie'

Wie komen voor deze vrijwilligersprijs in aanmerking?

Projecten, organisaties of individuele vrijwilligers die nieuwe wegen zijn ingeslagen door de veranderingen in de samenleving en de komst van nieuwe technologie. Zij hebben bijvoorbeeld nieuwe activiteiten, concepten, methodes of technologie ontwikkeld. Ook kan gedacht worden aan het op unieke wijze inzetten van nieuwe technologie bij het vrijwilligerswerk. 

 

Procedure nominatie Vrijwilligersprijs

Winnaars van ‘De Lampion’:


2009:  Vrijwilligers van stichting Vrijwillige Intensieve Thuiszorg en hun coördinator mevrouw I. van Hilst.
2010:  De heer H. Budding, vrijwilliger bij dagactiviteitencentrum De Ontmoeting van stichting Reinaerde
2011:  de heer H. van Leeuwen, vrijwilliger bij buurthuis de Til & buurtpreventie wijk Engelenburg.
2012: mevrouw A. Kroesbergen, voorzitter van stichting Kerk en Minima
2013: Het begeleidingsteam van scoutinggroep De zwervers
2014: Vrijwilligers van stichting Wijs met je Wijk


 

 

Vrijwilligersorganisaties, projecten en individuele  vrijwilligers worden voorgedragen om in aanmerking te komen voor De Lampion. De aanmeldingen worden beoordeeld door een deskundige jury aan de hand van de vaste criteria. Ook de mate waarin de activiteiten van de organisatie of het individu aansluiten bij het jaarthema wordt hierin meegenomen.

Uit de aanmeldingen nomineert de jury drie organisaties of individuen. De jury bezoekt de genomineerden om een goed beeld te krijgen van de activiteiten van de organisatie of individuele vrijwilliger. 

 

Criteria aanmelding Vrijwilligersprijs De Lampion

  • Het vrijwilligerswerk moet binnen Veenendaal plaatsvinden.
  • Het gaat om vrijwilligerswerk en dus onbetaalde inzet (behoudens onkostenvergoeding van maximaal € 1.500,00 per jaar).
  • De inzet van vrijwilligers is noodzakelijk voor het slagen van activiteit of project.
  • De aanmelding moet voldoen aan het thema. 
  • Inzending voor 1 oktober 2015 bij de Veens-centrale.
  • Alle vragen op het aanmeldingsformulier volledig invullen.
  • Omschrijvingen op het formulier in maximaal 500 woorden per beschrijving.